Looks like something didn't work quite right. Please reload this page.

Quandoo Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft u een toelichting over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens in het kader van het gebruik van de aanbiedingen en online-diensten op de " Quandoo""-website, de bijbehoren de mobiele app en onze reserveringswidget die is geïmplementeerd op platforms van derden (hieronder " Platform" naar zowel de website, de app als de widget). Deze privacyverklaring informeert u ook over uw rechten en de mogelijkheden om uw persoonlijke gegevens te controleren en uw privésfeer te beschermen.

1. Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en tot wie kan ik mij richten?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is QUANDOO NETHERLANDS B.V., Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam. Deze firma wordt ook bedoeld wanneer hieronder de begrippen "wij" of "ons" worden gebruikt.

U bereikt onze privacybeschermingscoördinator op:

dataprotection.uk@quandoo.com

2. Welke persoonsgerelateerde gegevens verwerken wij en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?

Wanneer wij u ons platform ter beschikking stellen om het te gebruiken verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens uit verschillende bronnen. Aan de ene kant zijn dat gegevens die wij automatisch registreren, wanneer u het platform benut. Dat kunnen echter ook gegevens zijn die u ons vrijwillig ter beschikking hebt gesteld of die wij van onze partners ontvangen.

Gegevens, die wij automatisch registreren, wanneer u ons platform gebruikt

Zodra u de website bezoekt of de app opent, stuurt u technische informatie aan onze webserver. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u een boeking in een restaurant uitvoert of dat u zich later met een account bij ons aanmeldt om het platform te gebruiken. In ieder geval verzamelen wij de volgende toegangs- en webtoegangsgegevens (die wij in zijn totaliteit " toegangsgegevens" noemen):

 • Datum en tijdstip van bezoek en de duur van het gebruik van het platform
 • Het IP-adres van uw apparatuur
 • De verwijzings-URL (de website, van waar uit u eventueel werd omgeleid)
 • De bezochte subpagina's van de website of ondergedeelten van de app; en
 • Nadere informatie over uw apparaat (apparatuur-type, browsertype, en -versie evenals instellingen, geïnstalleerde plug-ins, besturingssysteem)

Wij verwerken toegangsgegevens, zodat u met andere gebruikers het platform kunt gebruiken en wij de functionaliteit van het platform veilig kunnen stellen. Wij verwerken ook toegangsgegevens, om analyses ten aanzien van de prestaties van het platform te kunnen uitvoeren, het platform continu te kunnen verbeteren en fouten te kunnen corrigeren, om de IT-veiligheid en de werking van onze systemen veilig te stellen evenals om misbruik, met name fraude, tegen te gaan of bloot te leggen.

Daarnaast verwerken wij access-gegeven, om het platform aan uw behoeften aan te passen (personalisering). Ten behoeve hiervan wijzen wij u ook een " Unique User ID" toe. Met deze unieke user-ID kunnen wij uw boekingen en andere interacties toewijzen.

Om deze gegevens te verwerken, gebruiken wij ook cookies. Bij cookies is er sprake van kleine tekstbestanden die u bij het bezoek aan onze websites op uw toestel downloadt en die de bovengenoemde informatie over uw persoon opslaan. Lees ons cookiebeleid wanneer u er meer over te weten wilt komen, hoe cookies functioneren, welke cookies wij gebruiken en hoe u ze kunt deactiveren. Daar komt u ook te weten welke gegevens door cookies en tracking-tools van derde-aanbieders zoals Google en Facebook geristreerd worden. Om de leesbaarheid van deze privacyverklaring te garanderen, hebben wij deze informatie op een aparte site samengevat.

Gegevens, die u zelf doorgeeft

Naast de gegevens, die wij van alle bezoeken ontvangen, verwerken wij ook andere gegevens. De exacte hoeveelheid van deze gegevens is ervan afhankelijk, hoe u het platform benut. U kunt het platform met en zonder aanmaken van een user-account gebruiken.

 • Accountgegevens

Wanneer u ertoe besluit om een user-account aan te maken en het registratieformulier in te vullen, zullen wij de volgende informatie verwerken:

 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Log-in password
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (facultatief)

U kunt echter ook de single sign-on-functie (SSO) op ons platform gebruiken om uw gebruikersaccount aan te maken en in te loggen. Als u voor deze functie kiest, vragen wij u om uw inloggegevens in te voeren van het sociale netwerk van uw keuze (bijv. Facebook of Google). De betreffende SSO-provider zal u dan authenticeren. Deze inloggegevens zijn voor ons niet zichtbaar.

 • Boekings- en reserveringsgegevens

Wanneer u boekt of reserveert, verwerken wij bovendien uw:

 • e-mailadres
 • naam en achternaam
 • telefoonnummer (optioneel)
 • het restaurant waar u reserveert
 • aantal gasten
 • tijdstip van de reservering
 • bijzondere preferenties

Zorg er aub voor, dat u geen persoonlijk gevoelige informatie invult in het veld "bijzondere preferenties".

Wij verwerken deze gegevens om uw reservering te kunnen behandelen, u over de status van uw reservering te informeren en om het platform op basis van uw voorafgaande reserveringen en boekingen aan uw behoeften aan te passen.

 • Beoordelingen en recensies

Het platform biedt u de mogelijkheid om bepaalde sociale functies te benutten: U kunt beoordelingen en recensies voor restaurants afgeven. U kunt commentaren en recensies bovendien van andere gebruikers abonneren.

Wanneer u deze functies gebruikt, wordt uw IP-adres opgeslagen, wanneer u een commentaar of een beoordeling afgeeft. Dit is een beschermende maatregel voor ons voor het geval dat iemand illegale inhouden, commentaren en/of bijdragen publiceert (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dergelijke gevallen moeten wij in staat zijn om de identiteit van de auteur te achterhalen, opdat uitgaande van de inhoud in de commentaren of posts, juridische stappen kunnen worden genomen.

Wanneer u de navolgende commentaren wilt abonneren, wordt er een e-mail ter bevestiging verstuurd, om te bevestigen dat u daadwerkelijk de houder van het ingevoerde e-mailadres bent. Abonnementen voor commentaren kunnen te allen tijde worden gewist. De bevestigingsmail bevat de betreffende instructies.

 • Punten voor trouwe bezoekers

U ontvangt loyalty punten voor elke succesvolle reservering. Om deze loyalty punten te beheren, verwerken wij uw reserveringsgegevens en reserveringsgeschiedenis. Bij het inwisselen van uw loyalty punten vragen wij u bovendien om uw bankgegevens te verstrekken om de uitbetaling in gang te zetten. Nadat de betaling is voltooid, verwijderen wij uw bankgegevens.

 • Betalingsgegevens

Wij verwerken zelf geen gevoelige gegevens over de betaling per betaalkaart, maar gebruiken veilige betalingsaanbieders, die dit voor ons doen. De door u ingevoerde betaalgegevens worden in uw browser door de betalingsaanbieder op een manier gecodeerd, waartoe alleen de betalingsaanbieder toegang heeft, terwijl wij alleen niet-gevoelige gegevens (wijze van betaling) en referenties ontvangen, die bevestigen dat u een betaling hebt gedaan. Wij slaan geen verdere betalingsinformaties op in onze systemen.

 • Nieuwsbrief en reclame-e-mails

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij daarvoor uw toestemming nodig. Wij maken gebruik van een dubbele opt-in voor onze nieuwsbrief, zodat u pas aangemeld bent op de nieuwsbrief als u op de link in de bevestigingsmail klikt. Op deze manier weten wij dat u de rechtmatige eigenaar bent van het e-mailadres. De nieuwsbrief bevat informatie over Quandoo, restaurants en actuele aanbiedingen. Wettelijke grondslag voor het versturen van nieuwsbrieven is uw toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verzamelen wij uw IP-adres, de datum en het exacte tijdstip van uw aanmelding. Deze gegevens worden opgeslagen om aan te tonen dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Ook hebben we de gegevens nodig voor het geval dat uw e-mailadres frauduleus is gebruikt.

Daarnaast verzamelen we bij interactie met de nieuwsbrief de apparaat- en gebruiksgegevens. Zo registreren we bijvoorbeeld of de nieuwsbrief is afgeleverd, of u de nieuwsbrief heeft geopend of dat u op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt. Wij koppelen uw e-mailadres aan deze gegevens om de nieuwsbrief te personaliseren en statistisch te analyseren. Als u onze app gebruikt, koppelen wij ook de binnen de app verzamelde gegevens aan deze gebruiksgegevens van de nieuwsbrief. Op deze manier zorgen we ervoor dat we aanbiedingen binnen de app weergeven die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven met de daaraan verbonden personalisatie te allen tijde intrekken zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Klik op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief of stuur een e-mail naar het hierboven vermelde adres.

 • Klantensupport-aanvragen

Wellicht wilt u onze klantenservice om steun verzoeken of een klacht indienen. In een dergelijk geval zullen wij uw IP-adres en uw contactgegevens evenals de inhoud van uw aanvraag behandelen om op uw aanvraag te reageren.

Gegevens die wij van partners of platformen van derde-aanbieders ontvangen

Omdat ons platform als bemiddelaar tussen u en het restaurant waar u reserveert, dient, verwerken wij ook gegevens, die wij van onze partner-restaurants ontvangen. Op dezelfde manier ontvangen wij gegevens van platformen van derde-aanbieders voor zover een op dit derde-platform door u geplaatste reservering door Quandoo wordt uitgevoerd. Deze gegevens bestaan uit:

 • Uw e-mailadres
 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer (optioneel)
 • Grootte van het gezelschap
 • Specifieke voorkeuren

Andere geregistreerde gegevens

Wij exploiteren een zogenaamde fanpage op het platform Facebook. Wanneer u onze fanpage bezoekt, kunnen gegeven voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden geregistreerd, die met gebruikmaking van pseudoniemen in gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hiervoor worden cookies geplaatst. Gebaseerd hierop kunnen wij bijvoorbeeld statistieke analyses uitvoeren. Dit komt ten goede aan ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 letter f) AVG bij een geoptimaliseerde weergave (meer informatie over de juridische basis zie hieronder). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gemeenschappelijk verantwoordelijken conform art. 26 DSGVO, die u hier kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Gedetailleerde informatie met betrekking tot de gegevensverwerking door Facebook, contactmogelijkheden evenals uw rechten vindt u in de privacy-instructies van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Daar kunt u ook een beroep doen op uw bezwaarmogelijkheden.

Verder maken we gebruik van Google Maps om u de locatie van onze partnerrestaurants op de kaart te tonen. Google verzamelt hiervoor uw IP-adres. De gebruiksvoorwaarden en het respectievelijke privacybeleid van Google vindt u hier: https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

We maken ook gebruik van Google Tag Manager, waarmee we tools kunnen beheren die via Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonlijke informatie. De tool activeert echter wel andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen.

3. Voor welke andere doelen verwerken wij uw gegevens?

Daarnaast verwerken wij uw gegevens eventueel voor aanvullende doeleinden.

Deze omvatten:

 • Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Geldend maken van rechtsaanspraken en afweren van juridische conflicten;
 • Naleven van wettelijke richtlijnen met betrekking tot de gegevensbewaring op grond van de fiscale wetgeving enz.

4. Wat is de juridische basis voor de verwerking?

Bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens baseren wij ons op verschillende rechtsgrondslagen conform de zogenaamde privacyverordening, een EU-breed rechtskader ter standaardisatie van het privacyrecht (afgekort " AVG").

Hier refereren wij in detail aan de volgende rechtsgrondslagen:

Toestemming (art. 6 (1) AVG)

Omdat u ons uw toestemming hebt verleend om persoonsgerelateerde gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden te verwerken, garandeert deze toestemming de rechtmatigheid van de verwerking doordat u zich met uw accountgegevens registreert of een reservering uitvoert, stemt u uitdrukkelijk in met de gegevensverwerking, zoals in de privacyverklaring uitvoerig beschreven is doordat u het vakje voor het verzending van het registratie- of reserveringsformulier aankruist: Wanneer wij uw gegevens verwerken, ligt dit aan het feit dat u ons dit uitdrukkelijk hebt toegestaan en hebt verlangd wanneer u ons platform gebruikt. Uw toestemming vormt zodoende de belangrijkste juridische grondslag van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door ons.

Nakomen van onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u (artikel 6 (1) b AVG)

Tegelijkertijd dient het verwerken van de beschikbaarstelling van het platform voor het nakomen van onze overeenkomst met u. Dienovereenkomstig is de verwerking in de meeste gevallen niet alleen met uw toestemming gerechtvaardigd, maar ook omdat het noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Wanneer u bijvoorbeeld via ons platform in een restaurant reserveert, moeten wij de reserveringsgegevens verwerken om uw reservering veilig te stellen.

Onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 (1) f AVG)

Er zijn ook gevallen, waarin wij bevoegd zouden zijn om uw gegevens ook zonder uw toestemming te bewerken, wanneer dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (of van de belangen van derden) noodzakelijk is. In zoverre vormen de hierboven beschreven doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, in veel gevallen ook gerechtvaardigde belangen. Dat houdt in, dat wij de gegevens mogen verwerken die noodzakelijk zijn om de veiligheid van onze IT-systemen in ieder geval te garanderen, ook wanneer u uw toestemming aan deze verwerking niet verleent of hebt herroepen. Dit heeft ook betrekking op het voorkomen van misbruik van ons platform of het personaliseren van reclame in uw belang (zogenaamd direct marketing).

Wettelijke eisen (artikel 6 (1) c AVG) of in het openbaar belang (artikel 6 (1) d AVG)

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om de strafvervolgingsautoriteit of de belastingdienst in op verzoek bepaalde informatie ter beschikking te stellen.

5. Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk en geven ze uitsluitend in de hieronder beschreven omvang en daarnaast niet aan derden door. Wij geven gegevens uitsluitend door aan overheidsinstanties, wanneer er een wettelijke verplichting bestaat op grond van een verzoek om informatie van de bevoegde autoriteit.

Buiten de wettelijke verplichtingen om tegenover overheidsinstanties geven wij uw gegevens slechts dan aan andere gebruikers van het platform, aan onze derde-aanbieders, die ons bij het beschikbaar stellen van het platform ondersteunen of binnen de Quandoo-ondernemingsgroep door.

Andere gebruikers van het platform

Wij geven de boekings- en reserveringsgegevens via het platform aan onze partnerrestaurants door, om reserveringen in hun restaurants mogelijk te maken. Wij delen met de restaurants eveneens uw trouw-punten om een vlekkeloze afhandeling van deze programma's mogelijk te maken. De restaurants ontvangen uw user-accountgegevens (met uitzondering van uw password) evenals alle beoordelingen of recensies die u in het systeem van het platform invoert. Beoordelingen en recensies worden ook op het platform gepubliceerd, zodat ze door alle resterende gebruikers (met inbegrip van bezoekers zonder een account op het platform) kunnen worden bekeken.

Andere derden

Daarnaast geven wij gegevens aan externe dienstverleners door, die het ons mogelijk maken om het platform ter beschikking te stellen. Daartoe behoren de gegevens en aanbieders, die in onze cookie-policy vermeld zijn. Let er in dit verband op dat al onze serverhosting- en clouddiensten door Amazon Web Services, Inc. (" AWS") evenals Google Ireland Limited ter beschikking worden gesteld. Beide aanbieders verwerken alle gegevens in onze opdracht en wij hebben deze aan een strenge gegevensverwerkingsovereenkomst onderworpen om de veiligheid bij de verwerking volgens de eisen van de AVG te garanderen.

Binnen de Quandoo ondernemingsgroep

Wij maken deel uit van een wereldwijde groep van verbonden ondernemingen van Quandoo GmbH, KulturBrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlijn, Duitsland (" Quandoo DE"). Quandoo DE is zelf een honderd procent dochteronderneming van Recruit Holdings Co., Ltd, 8-4-17 Ginza, Chuo-ku, Tokio 104-0061 Japan (" Recruit"). Dienovereenkomstig zijn wij verplicht, Quandoo DE of Recruit bepaalde gegevens ofwel op grond van wettelijke rapportageplichten of in het kader van de normale zakelijke activiteiten als globaal bedrijf door te geven. Alle business intelligence-gegevens worden over het algemeen geanonimiseerd om ervoor te zorgen dat uw recht op privacybescherming wordt gerespecteerd. Quandoo DE of Recruit kunnen echter eventueel ook gebruik maken van persoonlijke, niet geanonimiseerde gegevens zoals bijvoorbeeld een interne revisie of een door autoriteiten opgevraagd accountantsonderzoek.

6. Geven wij uw gegevens ook door naar landen buiten de EU of de EER?

Wij geven uw gegevens over het algemeen niet door naar landen buiten de EER (zogenaamde "derde-landen"). Wij hosten uw gegevens niet in derde-landen en al onze servers bevinden zich in de EER (Ierland, om precies te zijn). In sommige gevallen sturen wij uw gegevens echter door naar derde-landen. Het betreft hier in het bijzonder platformen van derde-aanbieders die door ondernemingen met zetel in de VS of in het Verenigd Koninkrijk (zodra het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten) ter beschikking worden gesteld en transmissies aan Recruit in Japan.

In dit verband zorgen wij ervoor dat de gegevensontvangers ofwel op het zogenaamde "Privacy Shield" (zoals bij Google en Facebook) voorkomen, onder de "Binding Corporate Rules" vallen of een overeenkomst volgende EUR-standaardcontractclausules met ons hebben gesloten en door iedere andere ontvanger worden ingesloten, om de veiligheid bij de verwerking en een redelijk privacybeschermingsniveau te garanderen.

7. Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens zo lang als dit voor het nakomen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen vereist is en zo lang slaan wij die ook op. Wij slaan de gegevens daarom zo lang op, als onze contractuele relatie met u bestaat en na beëindiging slechts zo lang en in een dergelijke omvang die de wetgeving van de Nederlandse vergt. Alle overige gegevens worden onmiddellijk gewist wanneer u zich van het platform afmeldt. Wanneer de overige gegevens voor het nakomen van dergelijke verplichtingen niet meer nodig zijn, worden ze normaal gesproken gewist, tenzij hun verdere bewerking nodig is om bewijzen veilig te stellen of tot aan de verjaring van rechtsaanspraken.

8. Maakt Quandoo een userprofiel met mijn persoonlijke gegevens aan?

Wij gebruiken uw gegevens om uw Quando-browser-ervaring te optimaliseren. Dat houdt in dat wij uw gegevens gebruiken om u een gepersonaliseerd platform, gebaseerd op uw persoonlijke voorkeuren en interesses, te bieden en op maat gemaakte aanbiedingen, uitgaande van uw keuzes tot dusver, te doen. Het IP-adres van uw computer wordt bijvoorbeeld gebruikt om uw geografische standplaats te identificeren en om u gelokaliseerde inhouden in uw taal aan te bieden. Wij kunnen voorstellen en aanbiedingen voor nieuwe restaurants doen, uitgaande van de restaurants, die u eerder hebt bekeken of geboekt via ons platform. Wij zullen uw persoonsgerelateerde gegevens in het kader van de profielaanmaak echter nooit zo verwerken en analyseren dat dit tot een geautomatiseerde beslissing leidt die voor u rechtsgeldig is of u op een vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt.

9. Moet ik gegevens ter beschikking stellen? Wat gebeurt er wanneer ik mijn gegevens niet of niet meer ter beschikking stel?

U bent wettelijk niet verplicht om ons de in deze privacyverklaring aangegeven persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking te stellen. In het bijzonder houdt de contractuele relatie in, dat u met ons door toestemming te geven aan onze algemene voorwaarden, geen verplichting aangaat om uw persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking te stellen. Het doorgeven van de door u aan ons doorgegeven contractinformatie is echter een basisvoorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met ons. Daarnaast kunt u het platform niet of slechts beperkt gebruiken wanneer u ons bepaalde gegevens niet ter beschikking stelt of bezwaar aantekent tegen het gebruik van deze gegevens.

10. Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking?

U kunt de volgende rechten tegen ons conform de AVG doen gelden:

 • Uw recht op informatie conform artikel 15 AVG
 • Uw recht op correctie conform artikel 16 AVG
 • Uw recht om te worden geschrapt conform artikel 17 AVG
 • Uw recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG
 • Uw recht op de tranfereerbaarheid van de gegevens conform artikel 20 AVG
 • Uw recht van bezwaar conform artikel 21 AVG

Daarnaast hebt u een bezwaar tegen de bevoegde privacybeschermingsautoriteit (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG) (Duitse Wet op de Privacybescherming).

U kunt uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te allen tijde herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die ons voor het geldig worden van de AVG, d.w.z. voor 25 mei 2018 werden verstrekt. Het herroepen is echter alleen voor de toekomst geldig. Een verwerking die voor de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft daarvan onverlet.

11. Hoe vraag ik de wissing van mijn gegevens aan?

Stuur een e-mail naar dataprotection@quandoo.com met een eenvoudig verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen. Vertel ons uw naam en het e-mailadres dat u hebt gebruikt om u bij ons te registreren. Wij sturen u een bevestigingsmail na de wissing.


Informatie over uw recht van bezwaar conform artikel 21 AVG

 1. Recht van bezwaar in voorkomende gevallen

Naast de reeds genoemde rechten hebt u om reden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die betrekking hebben op u, die op basis van art. 6 lid 1 DSPR (gegevensverwerking in het openbaar belang) en artikel 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking op basis van compensatie van belangen) gebaseerd zijn; dit geldt ook voor het profileren op grond van deze bepaling in de zin van art. 4 lid 4 AVG. Wanneer u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheid of wanneer de verwerking voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken dient. Gelieve ook rekening met de informatie in paragraaf 8 van deze privacyverklaring: Wanneer wij de verwerking op grond van uw bezwaar beëindigen, kan het gebeuren dat u het platform niet meer of slechts in beperkte make ter beschikking kan worden gesteld.

 1. Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die betrekking op u hebben ten behoeve van directe reclame (met inbegrip van een abonnement op onze nieuwsbrief); dit geldt ook voor de profiling, voor zover daar mee de directe vermarkting gepaard gaat. Wanneer u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgerelateerde gegeven in de toekomst niet meer verwerken.

Het bezwaar kan vormloos worden aangetekend en dient tot het volgende adres te worden gericht:

dataprotection.uk@quandoo.com


Januari 2022
V4

Quandoo Cookie Richtlijnen

Cookies en andere tools op het Quandoo-platform.

Deze informatie is een aanvulling op het Quandoo privacybeleid.

Hieronder vindt u een lijst met alle cookies en andere webtraceringstools die door ons of door derden op ons platform worden aangeboden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies uitsluitend binnen het kader van de wettelijke voorschriften en op basis van de bovengenoemde rechtsgrondslagen:

 • Vereiste cookies: Vereiste cookies maken basisfuncties van een homepage mogelijk, zoals navigatie of toegang tot beschermde gedeeltes. Onze homepage werkt niet zonder deze cookies of slechts beperkt; daarom kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld. Deze cookies worden daarom gebruikt voor de uitvoering van het met u afgesloten contract voor het gebruik van de website (artikel 6, alinea 1 punt. b) AVG).
 • Voorkeurcookies: Voorkeurcookies helpen ons om de functionaliteit en personalisering te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld instellingen voor de gewenste taal opslaan. De cookies worden door ons of door externe leveranciers geleverd, die wij hebben opgenomen. Wat “First-Party Cookies” betreft, stellen wij de cookies in op basis van onze gewettigde belang in een gebruiksvriendelijke presentatie van onze website (art. 6 alinea 1 punt f) AVG). In alle andere gevallen is de wettelijke grondslag uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a) AVG).
 • Statistische cookies: Statistische cookies helpen om te begrijpen hoe onze gebruikers met de website omgaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoe gebruikers onze website bezoeken en hoe ze deze gebruiken. Deze stellen wij op basis van ons gewettigde belang in de statistische evaluatie van het gebruik van onze website of uw toestemming in (art. 6 alinea 1 punt a) en f) AVG).
 • Marketingcookies: Met marketingcookies kunnen we gebruikers via verschillende kanalen volgen en benaderen. Het doel is om alleen reclame-inhoud weer te geven die interessant en relevant is voor gebruikers. Dit gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 punt a) AVG).

Voor alle hieronder genoemde tools geldt: Zodra toestemming is gegeven voor het verzamelen van gegevens via de opgegeven tools, kan deze worden ingetrokken door deze in te stellen in de cookie-instellingen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens op basis van ons gewettigde belang, door gebruik te maken van de optie opt-out hieronder. U kunt ook voorkomen dat cookies worden geaccepteerd door uw browserinstellingen zo te wijzigen zodat er geen cookies worden geaccepteerd. Als u deze instelling echter zo configureert, kunt u bepaalde huidige of toekomstige elementen van onze website mogelijk niet gebruiken.

1. Quandoos eigen cookies (zogenaamde "First-Party-Cookies"):

Name Periode Doel
t 29 dagen dagen na de laatste wijziging Hiermee definieert u het kanaal waarmee de gebruiker een reservering heeft gemaakt.
quandooUserLanguage 1 jaar Slaat de door de gebruiker geselecteerde taal op.
quandooUserSearchDestination Sessie Slaat het standaard zoekgebied van de werknemer op.
ut 90 dagen Helpt bij het verifiëren van de gebruiker.
quandooUserVisitorId 180 dagen Identificeert de gebruiker in uitgevoerde enquêtes.
qdoo_gp 6 dagen Als de gebruiker de functie Near-me heeft toegestaan”: Registratie van de gebruikerslocatie.
promoCode7d 7 dagen Slaat ingevoerde promocodes op.
sem_attributes Sessie Hiermee kan de gebruiker worden toegewezen aan een reclamecampagne.
grpRef Sessie Slaat de naam van de restaurantketen op.
qdoo_exp_ 30 dagen Helpt ons te weten welke versie voor de gebruiker is gebruikt om een uniforme ervaring te garanderen.

Gebruikers kunnen ook voorkomen dat First-Party Cookies worden geaccepteerd, door hun browserinstellingen zo te wijzigen zodat er geen cookies worden geaccepteerd. Als u deze instelling echter zo configureert, kunt u bepaalde huidige of toekomstige elementen van onze website mogelijk niet gebruiken.

2. Cookies en plugins die door derden beschikbaar worden gesteld (zogenaamde "Third-Tarty-Cookies"):

We gebruiken ook de volgende cookies en tools van derden:

Google Analytics

Ons platform gebruikt de Google Analytics webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Californië 94043, VS voor het analyseren en continu optimaliseren van onze website.

Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van websites te analyseren (bijv. de door u bekeken websites, conversies, je interactie met andere webpagina's, technische informatie van uw browser, verkort IP-adres). Hiervoor worden pseudonieme gebruiksprofielen gemaakt. Wij zetten Google Analytics alleen met een geactiveerde IP-anonimisering in. Verder gebruiken we de functie User-ID. Met deze functie kunnen we sessies en alle activiteiten tijdens die sessies toewijzen aan een vaste User-ID. Daardoor is het mogelijk het gebruikersgedrag over verschillende apparaten te analyseren.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, door geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of door de instellingen van het besturingssysteem van uw browser of mobiele apparaat te configureren. In dit geval kunt u echter mogelijk niet de volledige functionaliteit van ons platform volledig gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd in verband met uw gebruik van ons platform (inclusief IP-adres) en voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt, wanneer u de via internet beschikbare browser-plugin via de volgende link downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ en https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Google Optimize

Wij gebruiken de webanalyse- en optimalisatiedienst ""Google Optimize"" (een subdienst van Google Analytics) op onze website, die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij gebruiken deze dienst om de aantrekkelijkheid en functionaliteit van onze website te verhogen door nieuwe functies en inhoud aan een percentage van onze gebruikers voor te stellen en de verandering in het gebruik statistisch te evalueren.

Hiervoor gebruikt Google Optimize cookies die op uw apparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De verwerking vindt plaats op basis van EU-standaardcontractbepalingen. Dit biedt Google de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google https://adssettings.google.com/authenticated.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Google reCAPTCHA

Ons platform, met name ons consumentenportaal en onze mobiele apps, integreert de diensten van Google reCAPTCHA, van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, VS, een geavanceerde risicoanalyse-engine met als doel kwaadaardige software te weerhouden van het ontplooien van onrechtmatige activiteiten op onze website.
Google reCAPTCHA observeert en analyseert gebruikersgedrag. Dit kan uw interacties met onze webpagina's, muisaanwijzerbewegingen, muisklikken, toetsaanslagen en technische informatie van uw browser omvatten, waaronder browsertaal, Google-cookies, CSS-informatie, geïnstalleerde plug-ins en IP-adressen. In het bijzonder kan het Google reCAPTCHA-algoritme IP-adressen identificeren die eerder als legitiem zijn herkend door het gebruik van cookies. De verzamelde informatie zal ook worden gebruikt om de reCAPTCHA-tool te verbeteren.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van het besturingssysteem op uw browser of mobiele apparaat of binnen ons cookie-toestemmingsbeheerprogramma dienovereenkomstig te configureren. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies op ons platform volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming door Google vindt u op
https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt f) AVG (gerechtvaardigd belang).

Hotjar

We gebruiken de Hotjar technologie service van Hotjar Ltd. Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service te optimaliseren. Hotjar laat ons bijvoorbeeld zien hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden en stelt ons in staat om onze service uit te breiden en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens op te slaan over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen geregistreerd en opgeslagen in anonieme vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal voor de weergave van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te vergelijken met andere gegevens van een individuele gebruiker. Meer informatie vindt u in de bepalingen aangaande gegevensbescherming van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze website door Hotjar en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites weigeren door naar volgende link te gaan: https://www.hotjar.com/opt-out.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Wisepops

Wij werken met Wisepops, 49 rue Jean De La Fontaine, 75016 Parijs, Frankrijk samen. Wisepops is een provider die ons in staat stelt pop-ups te gebruiken op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Wisepop verzamelt hiervoor surfgegevens en gebruikt de bijbehorende pop-ups. Hiervoor worden cookies ingesteld. Meer informatie hierover vindt u op https://support.wisepops.com/more-info/data-and-cookie-policy.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

OneTrust

Om uw cookie-voorkeuren te beheren gebruiken we de tool OneTrust, 1200 Abernathy Rd, Suite 700, Atlanta, Georgia 30328, USA. De cookie-instellingen die u kiest, worden opgeslagen met een cookie. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.onetrust.com/privacy/.

Wettelijke grondslagen: Art. 6 alinea 1 punt b) AVG (contract).

"Near Me"-functie

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw locatie op te halen met de juiste browserinstelling, verzamelen wij informatie over uw locatie. Door deze functie "Near Me" te activeren, kunnen we u restaurants in de buurt laten zien. Cookies worden ingesteld en de informatie die in deze cookie wordt opgeslagen, wordt verwerkt onder een pseudoniem om uw gebruik van onze site te analyseren.

Wettelijke grondslagen: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Google Ads & Google Remarketing

Met Google Ads & Google Remarketing kunnen gebruikers die ons platform reeds hebben bezocht, en in het aanbod geïnteresseerd zijn, door gerichte reclame op de sites van het Google-partnernetwerk opnieuw worden aangesproken. Het invoegen van de reclame vindt plaats via het gebruik van cookies.

Wanneer u geen interesse-gerelateerde reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden door https://adssettings.google.com/authenticated deactiveren. Beide diensten vallen onder de Google-privacyverklaring, die u op https://policies.google.com/privacy?hl=en-USkunt oproepen.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Google Enhanced Conversion

Met Google Enhanced Conversion kunnen klanten worden getracked die bij Google zijn ingelogd en via een advertentie op onze website terechtkomen. Via Google Tag Manager wordt bepaald welke door de klant op onze website ingevoerde gegevens moeten worden verzameld (bijv.: e-mail). Deze gegevens worden anoniem aan Google doorgegeven. Als deze anoniem verzonden gegevens overeenkomen met de door Google anoniem opgeslagen gegevens, dan wordt in ons account een "conversie" weergegeven.

De toestemming hiervoor kan te allen tijde via het cookiebeheer worden ingetrokken. De toestemming heeft in dit verband met name betrekking op het doorgeven van de geanonimiseerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies voor deze doeleinden ook deactiveren op https://adssettings.google.com/authenticated. De diensten zijn onderworpen aan het privacybeleid van Google dat beschikbaar is op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Google Marketing Platform

Google Marketing Platform maakt het gebruikers mogelijk om advertenties op hun website te plaatsen. Reclamemakers kunnen vastleggen hoe vaak, wanneer en hoe lang advertenties in een browser worden geplaatst en met behulp van cookies, die aangeven welke sectoren van de websites ze doorzoeken, het Behavioral Targeting mogelijk maken. Aan uw browser wordt een gepseudonimiseerd identificatienummer toegewezen om te controleren welke reclame in uw browser wordt getoond en welke werd opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

U kunt het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden op https://adssettings.google.com/authenticated deactiveren. Beide diensten vallen onder de Google-privacyverklaring, die u op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US vindt.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Facebook Retargeting

Wij werken samen met Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, California 94304, VS, om opnieuw contact met gebruikers op Facebook te kunnen zoeken. Daartoe hebben we zogenaamde Facebook-pixels op onze websites opgenomen. Wanneer u pagina's bezoekt waarop een dergelijke pixel is geïntegreerd, worden voor analyse- en marketingdoeleinden niet-persoonlijke gegevens automatisch naar Facebook verzonden, waaraan een gebruikers-ID van Facebook wordt toegewezen. Zodra u zich aanmeldt bij Facebook, wijst Facebook de overgedragen gegevens toe aan uw Facebook-profiel en wijst u toe aan bepaalde groepen (zogenaamde aangepaste doelgroepen) op basis van uw surfgedrag.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens via Facebook, evenals uw privacyinstellingen. Deze vindt u op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van de gebruikersgedefinieerde website van Facebook, kan dit op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Bing Universal Event Tracking

We gebruiken Bing Ads van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 VS om online voor ons bedrijf te adverteren en daaraan gerelateerd Bing Universal Event Tracking. Om ons product of onze dienst effectiever op de markt te kunnen brengen, staan we Bing toe om een cookie in te stellen om uw bezoek aan onze website en het uitvoeren van een reservering vast te leggen. Bovendien wordt uw surfgedrag geregistreerd voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden, onder andere door het voorkomen van de opslag van cookies voor het domein bing.com via browserinstellingen, of door deze hier in te stellen: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Klik hier voor meer informatie over het verzamelen van gegevens door Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Affiliation en Display Networks

Wij werken samen met de volgende Affiliation en Display / Native Ad netwerken, die ons toestaan om diverse reclamemedia zoals banners of andere reclameinhoud op zogenaamde uitgeverswebsites te tonen. Om te kunnen bepalen welke gebruikers via het betreffende reclamemedium naar onze site zijn gekomen en vervolgens een reservering hebben uitgevoerd, worden cookies ingesteld. Deze bevatten alleen een pseudoniem gebruikers-ID en, in het geval van affiliatie netwerken, een reserverings-ID, waardoor een toewijzing aan het betreffende netwerk mogelijk is. Deze informatie is vereist voor rapportage en betalingsverwerking met het betreffende netwerk.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Tool Gegevensbescherming Opt-Out
Impact https://impact.com/privacy-policy/ https://impact.com/privacy-policy/
Oath https://privacy.aol.co.uk/legacy/ https://privacy.aol.co.uk/legacy/
Plista https://www.plista.com/about/privacy/ https://www.plista.com/about/opt-out
Shopback https://www.shopback.co/privacy-policy.html https://www.shopback.co/opt-out.html
Taboola https://www.taboola.com/privacy-policy https://www.taboola.com/privacy-policy#interest-based-advertising
optout.html)

Zenloop

Wij gebruiken het aanbod van zenloop GmbH, Brunnenstrasse 196, 10119 Berlin. zenloop is een Business-to-Business Software-as-a-Service platform, dat het ons mogelijk maakt om via verschillende kanalen feedback van onze klanten te verzamelen en te laten analyseren. Zo kunnen wij ons aanbod oriënteren aan de behoefte van onze klanten en dit verbeteren hetgeen in zijn totaliteit een gerechtvaardigd belang is in de zin van artikel 6 (1) f AVG.

Alleen wanneer u interageert met de feedbacktools, registreert zenloop uw IP-adres, toestel- en browsergegevens en de website van waaruit u het feedback-platform gebruikt. Daarnaast verzamelt zenloop in onze opdracht de enquêteantwoorden. Zenloop gebruikt ook cookies en vergelijkbare technologieën om geregistreerde gegevens over de gebruikers te verzamelen. U kunt daar bezwaar tegen aantekenen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser. Nadere informatie vindt u ook in de privacyverklaring van zenloop op https://www.zenloop.com/en/legal/privacy

Mocht u aan de enquête deelnemen, geven wij ook uw e-mailadres aan zenloop door. De reden ervoor is dat, indien men voor ons binnen deze enquête op problemen vreest (bijv. in het reserveringsproces), wij evt. contact met u opnemen om gemeenschappelijk een oplossing te vinden. Uw e-mailadres helpt ons hier om u te identificeren.

Wettelijke grondslag: Art. 6 alinea 1 punt a) AVG (toestemming).

Enkele speciale opmerkingen bij het gebruik van de Quandoo app

Bij alle hieronder genoemde hulpmiddelen (tools) geldt: u kunt het verzamelen van gegevens uitschakelen door de betreffende schuifregelaar in de Quandoo app te deactiveren.

Firebase Analytics

Daarnaast maken we gebruik van de technologieën van Firebase Analytics (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), om het gebruik van onze app te analyseren. Firebase verzamelt verschillende gegevens, zoals de advertentie-id van uw apparaat. Een volledig overzicht van de verzamelde gegevens vindt u hier: https://firebase.google.com/support/privacy#data_processing_information.

Leanplum

Voor de gegevensanalyse evenals het gepersonaliseerde klantencontact binnen onze app gebruiken wij daarnaast de services van Leanplum, Inc., 1550 Bryant Street, Ste. 545 San Francisco, California 94103, Verenigde Staten. De verzamelde gebruikersgegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt, IP-adressen worden nadat ze verzameld zijn gewist en de gegevens worden alleen intern aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld wanneer u zich voor het gebruik van de app heeft geregistreerd. Als u zich ook heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan zullen we volgens bovengenoemde voorwaarden de gebruiksgegevens van de app en de nieuwsbrief samenvoegen om u de beste gepersonaliseerde ervaring te bieden. De informatie over het gebruik van onze app wordt over het algemeen aan de Leanplum-servers in de VS doorgegeven en daar evenals in ons eigen datawarehouse (EU) opgeslagen.

Adjust

Onze app maakt tevens gebruik van de app-prestatie-en-analyse-techniek van "adjust", een service van adjust GmbH ("Adjust"). Klik voor meer informatie over hun product en hun privacybeleid op onderstaande link: https://www.adjust.com/privacy-policy/. Wanneer u de Quandoo app opent, verwerkt adjust installatie- en gebeurtenisgegevens van de iOS en Android app (zoals naar welke restaurants u hebt gekeken en of een reservering is gelukt) om ons te helpen begrijpen hoe onze gebruikers met de app omgaan en om onze mobiele campagnes te analyseren en optimaliseren. Voor dergelijke analyses gebruik adjust uw mobiele ID zoals IDFA of Google Play Services ID, en gepseudonimiseerd (gehasht) IP-adres. De gebruikte hash is onomkeerbaar en het is niet mogelijk om u of uw mobiele apparaat te identificeren.

Oktober 2023

Earn cashback as you dine

Create a Quandoo account and earn €3 cashback.

Book a table and earn €1.50 cashback.

Leave a review and earn €0.50 cashback.